Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Studenter och praktikanters rätt

Studenterna har upphovsrätt till sina verk

Det är viktigt att känna till att en utbildningsanordnare inte har några rättigheter till studenternas material. Det kan i vissa sammanhang finnas behov av att för undervisnings- eller examinationsändamål nyttja studenternas verk genom någon form av upphovsrättsligt förfogande (kopiering och/eller tillgängliggörande för allmänheten). Det bör dock i så fall avtalas med studenterna på sätt som är tydligt och skäligt.

 

Att exempelvis bara ange att uppsatser kommer att göras tillgängliga för allmänheten via DiVa eller liknande verktyg är inte att se som ett avtal med studenten om de inte har någon egentlig valmöjlighet.

 

Praktikanters verk

Det kan också vara värt att notera att rätten till det material som skapas av en praktikant under en praktikperiod kan vara mer begränsat än till en "vanlig" anställds prestationer. Här torde frågan om ersättning utgått eller inte få viss betydelse.

 

 

Källor

Se Referenser.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens