Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Vad gäller för examensarbeten i DiVA eller motsvarande digitalt arkiv?

Frågor

i/ Har lärosätet rätt att kräva att studenten registrerar sitt examensarbete i DiVA eller motsvarande digitalt arkiv?

 

ii/ Har lärosätet rätt att kräva att studenten lägger upp sin uppsats i sådant arkiv om möjlighet finns att bocka för att man inte vill göra examensarbetet offentligt tillgängligt i fulltext?

 

iii/ Räcker det att studenten bockar för i en ruta att man godkänner avtalet för publicering av uppsatsen i detta arkiv, eller måste det finnas ett avtal på papper som studenten undertecknar?

Svar

i/ Nej.

 

ii/ Studenten äger upphovsrätten till sitt material. Om studenten kan neka offentligt tillgängliggörande så är det vad som gäller. Det går inte att "kräva" ett offentliggörande som inte har med den direkta undervisnings- eller examinationsverksamheten att göra.

 

iii/ Det kan vara svårt att hävda att detta är ett giltigt avtal. Studenten har dock ett ansvar att känna till vad det innebär att publicera sitt arbete och vilka rättigheter hen har att avstå.

 

Läs mer om detta i Legala handboken under svaret på denna fråga samt i avsnittet Studenter och praktikanters rätt.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens