Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Vem avgör vad som är kränkande, sårande etc.?

Fråga

Vem avgör vad som är kränkande, sårande, strider mot upphovsrätten eller myndighetens sekretessbestämmelser?

 

Svar

I sista skedet är det domstolen som avgör om något är kränkande eller sårande. Men i de flesta fall, t.ex. när det gäller personuppgifter och kränkningar enligt missbruksregeln, är det en samlad bedömning man gör. Det är alltså inte den person som blev kränkt som avgör utan det är domstolen som fattar beslut i frågan.


I samband med förtal enligt brottsbalken gör man också en bedömning om ett uttalande är nedsättande för en person beroende på dennes sociala ställning i sin samhällsgrupp.

 

År 2007 ändrades personuppgiftslagen (1998:204) så att när man behandlar personuppgifter utanför databaser och register, t.ex. i löpande text på Internet eller i form av fotografier, slipper man tillämpa de allra flesta regler i PuL. Genom en samtidigt införd regel får dock sådan personuppgiftsbehandling inte utföras "om den innebär en kränkning av den registrerades personliga integritet". Den bestämmelsen brukar kallas för missbruksregeln, eftersom den är till för att skydda mot missbruk av personuppgifter (se även Datainspektionens hemsida om Personuppgifter och publicering på internet).

Om något strider mot upphovsrätten är det däremot enklare att avgöra, eftersom egentligen all slags publicering utan tillstånd från upphovsrättshavaren strider mot upphovsrätten. Läs mer under avsnittet om Upphovsrätt.

Referenser

Tryckfrihetsförordningen, med Offentlighetsprincipen (1949:105, 2 kap.)

Personuppgiftslagen - PuL (1998:204) och den nya lagen (2018:218)

Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden


Anknytande rättsområde

Offentlighet och sekretess


Länktips

Statskontoret

Yttrandefrihet på nätet - Information från fackföreningen Vision

Yttrandefriheten på nätet (guide från Internetstiftelsen)

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens