Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Är det straffbart att uttala sig kränkande på nätet?

Fråga

Är det straffbart att uttala sig kränkande på nätet, t.ex. i ett blogginlägg på någon av universitetets webbplatser och vem är i så fall ansvarig?

 

 

Svar

Ja, enligt brottsbalken kan man dömas för förtal om man uttalar sig nedsättande om en person. Det har ingen betydelse om påståendet är sant eller falskt, det enda som är avgörande är om påståendet är nedsättande för den beskylldes "goda namn och rykte".

I första hand är det alltid den som uttalat sig som är ansvarig. Om myndigheten har sökt utgivningsbevis (se avsnittet om ansvarig utgivare) är det den ansvarige utgivaren av webbplatsen som är ansvarig enligt yttrandefrihetslagen.

Referenser

Tryckfrihetsförordningen, med Offentlighetsprincipen (1949:105, 2 kap.)

Personuppgiftslagen - PuL (1998:204) och den nya lagen (2018:218)

Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden


Anknytande rättsområde

Offentlighet och sekretess


Länktips

Statskontoret

Yttrandefrihet på nätet - Information från fackföreningen Vision

Yttrandefriheten på nätet (guide från Internetstiftelsen)

 

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens