Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Uttrycka åsikter om arbetsgivare i sociala medier

Fråga

Kan jag som offentliganställd uttrycka mina åsikter om min arbetsgivare i sociala medier, t.ex. Facebook?

 

 

Svar

Här möts yttrandefriheten, d.v.s. att man har rätt att säga vad man tycker, och lojalitetsplikten, d.v.s. plikten att vara lojal mot sin arbetsgivare. För offentligt anställda sträcker sig yttrandefriheten mycket längre än för privatanställda. Med andra ord, så länge du inte bryter mot tystnadsplikten har du rätt att yttra dig om dina åsikter i vilket medium som helst, inklusive sociala medier på nätet.

Det finns dock andra aspekter än de juridiska att beakta, så även om arbetsgivaren inte får säga upp dig p.g.a. dina uttalanden, kan det dock finnas andra konsekvenser (som exempelvis tillsägelse, omplacering eller förändrade arbetsuppgifter och om det finns stöd i kollektivavtal kan det även leda till en skriftlig varning eller löneavdrag).

Meddelarfrihet (TF 1949:105) är en svensk juridisk term som innebär en rätt för alla (inte enbart offentligt anställda) att för offentliggörande lämna upplysningar i vilket ämne som helst bl.a. till media och författare. Meddelarfriheten regleras i 1 kap. 1 § 3 st tryckfrihetsförordningen (TF).

Tanken med meddelarfriheten är att uppmuntra det fria samtalet. Meddelarfrihet har dock sin begränsning eftersom den bara kan göras gällande gentemot det allmänna. Detta innebär att det i princip endast är offentligt anställda som har rätt att fritt berätta om sådana arbetsplatsförhållanden som de anser bör komma till allmänhetens kännedom.

Den som lämnar en uppgift har rätt att vara anonym enligt 3 kap TF. Till meddelarfriheten är även knutet ett så kallat efterforskningsförbud. Detta innebär att en myndighet inte får försöka forska efter vem som utnyttjat den här rätten.

Syftet med meddelarfriheten i offentlig verksamhet är att inte låta ens sekretess stå i vägen för uppgifter som kan vara viktiga för en sund samhällsdebatt. Demokratin bygger på att medborgarna är välinformerade om vad som sker i det offentliga.

Meddelarfriheten ger alltså den som är offentliganställd en rätt att informera medierna om i stort sett vad som helst. Din chef får inte fråga vad du sagt eller till vem du sagt det, eller ens om det var du som sa det. 


Det är viktigt för varje organisation att vara öppen för kritik. Men en offentligt anställd har alltså rätt att välja att vända sig till medierna istället för till chefen med sin kritik och kan göra det i skydd av meddelarfriheten. 

Referenser

Tryckfrihetsförordningen, med Offentlighetsprincipen (1949:105, 2 kap.)

Personuppgiftslagen - PuL (1998:204) och den nya lagen (2018:218)

Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden


Anknytande rättsområde

Offentlighet och sekretess


Länktips

Statskontoret

Yttrandefrihet på nätet - Information från fackföreningen Vision

Yttrandefriheten på nätet (guide från Internetstiftelsen)

 

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens