Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Finns det begränsningar för yttrandefriheten?

Fråga

Finns det begränsningar för yttrandefriheten och ser det ungefär likadant ut i alla demokratiska länder?

Svar

Yttrandefrihet anses vara en av förutsättningarna för ett demokratiskt statsskick. I alla rättsstater, även de som klassas som demokratiska, finns det dock begränsningar för yttrandefriheten. Även i Sverige finns begränsningar av yttrandefriheten, speciellt t.ex. när andra personer kränks (förtal) eller när rikets säkerhet är i fara.

Begränsningarna varierar mellan olika länder. För en mer detaljerad information om yttrandefriheten i olika länder se Wikipedia.

Referenser

Tryckfrihetsförordningen, med Offentlighetsprincipen (1949:105, 2 kap.)

Personuppgiftslagen - PuL (1998:204) och den nya lagen (2018:218)

Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden


Anknytande rättsområde

Offentlighet och sekretess


Länktips

Statskontoret

Yttrandefrihet på nätet - Information från fackföreningen Vision

Yttrandefriheten på nätet (guide från Internetstiftelsen)

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens