Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Vad får jag skriva i gästböcker, chattar, diskussionsforum?

Fråga

Vad får jag skiva i gästböcker, chattar, diskussionsforum?

 

Svar

Lagen gör ingen direkt skillnad på gästböcker, chattar och diskussionsforum eller publicering på en vanlig webbplats. En aspekt som kan ha betydelse är om gästboken är offentligt tillgänglig eller bara kan nås av en bestämd krets, t.ex. medlemmarna i en intressegrupp. Detta kan ha betydelse i vissa sammanhang, beroende på omständigheterna.

När det gäller din undervisning så får du skriva samma information i gästböcker, chattar och diskussionsforum som du får skriva på en vanlig webbplats. Tänk i första hand på upphovsrättsliga frågor, eftersom de allmänna villkoren som du har godkänt vid användningen av sociala medier som t.ex. Facebook, ger dem en rättighet att använda det du skriver, laddar upp och publicerar.

När det gäller uppgifter om dina studenter, måste du som lärare alltid beakta reglerna om personuppgifter. Så länge det inte är kränkande får du nämna namn och publicera bilder i en löpande text (enligt missbruksprincipen) utan att först ha fått de berörda personernas godkännande, annars inte.

Tänk även på att det du skriver i gästböcker, chattar och diskussionsforum i viss mån också blir allmänna handlingar och att reglerna för arkivering ska tillämpas. Läs mer om regler för personuppgiftsbehandling hos myndigheter på Datainspektionens hemsida.

Referenser

Tryckfrihetsförordningen, med Offentlighetsprincipen (1949:105, 2 kap.)

Personuppgiftslagen - PuL (1998:204) och den nya lagen (2018:218)

Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden


Anknytande rättsområde

Offentlighet och sekretess


Länktips

Statskontoret

Yttrandefrihet på nätet - Information från fackföreningen Vision

Yttrandefriheten på nätet (guide från Internetstiftelsen)

 

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens