Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Vad är det som gäller när jag publicerar elevers arbeten på nätet?

Fråga

Vad är det som gäller när jag publicerar elevers arbeten på nätet?

Svar

Det är viktigt att känna till att en lärare eller utbildningsanordnare inte har några rättigheter till det arbete studenterna/eleverna skapat. Du måste alltid fråga om lov, d.v.s. få ett uttryckligt samtycke innan du kan använda deras arbeten.

 

Det kan i vissa sammanhang finnas behov av att för undervisnings- eller examinationsändamål använda elevers/studenters material genom någon form av upphovsrättsligt förfogande (kopiering och/eller tillgängliggörande för allmänheten t.ex. på internet). Det bör dock i så fall avtalas med studenterna/eleverna på ett sätt som är tydligt och skäligt. Det kan aldrig vara tvingande för att bli godkänd på ett moment eller en kurs att publicera sitt material på internet.

 

Däremot kan det finnas ett intresse från studenten/eleven själv att publicera sitt arbete på nätet eller skolans lärplattform för att få återkoppling från andra. Då kan du som lärare länka till detta. Om t.ex. eleverna i en klass bloggar som en del av skolarbetet så kan de även göra detta under pseudonym eller tillsammans i en grupp (jämför elevbloggar som nyhetsbrev till föräldrar, musikvideor, poddar och andra multimediaprojekt som en del av skolarbetet eller samarbeten mellan skolor i EU som t.ex. e-twinning).

 

Läs mer om detta i Legala handboken i avsnittet Studenter och praktikanters rätt och i viss mån Frågor & svar om studenters material.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens