Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Vem äger material som lagts upp på en lärplattform?

Fråga

Vem äger en studiehandledning, animation, en OH-bild, ett ljud etc. som lagts upp på en lärplattform?

Svar

Rätten till material som skapas av anställda på universitet och högskolor innehas antingen av lärarna och forskarna själva i enlighet med lärarundantaget eller av universitetet/högskolan i enlighet med tumregeln. (Se även svaret på denna fråga.)

 

Finns det avtal gäller detta istället. Observera att beslutade riktlinjer inte ersätter gällande rätt, utan måste ingå som en del av en överenskommelse för att säkert gälla.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet)

SLFF Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (se upphovsrätt & avtal)

Upphovs- och nyttjanderätt (SUHF:s länkar till policies och avtal)

Användning av undervisnings­material (Umeå universitet - exempel på avtal)


Inspelningar från IMK:s konferens i Uppsala nov 2013: "Utbildningens digitalisering i de nordiska länderna: rätten till undervisningsmaterialet".

Publicerade den 20 jan 2014

Filmen på YouTube

Upphovsrättens roll i det digitala universitetet - Docent Sanna Wolk

Filmen på YouTube

Finns det ett lärarundantag? - Sverige - Professor Jan Rosén

Filmen på YouTube
Universitetsanställdas upphovsrätt - Sverige - Chefsjurist Marianne Andersson

Fler presentationer av övriga nordiska talare: IMK/IMC:s YouTube-kanal.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens