Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Lärarens rätt att själv sälja ett webbaserat kursmaterial

Frågor

I ett webbaserat kursmaterial har läraren själv skrivit merparten av texterna och hållit de flesta föreläsningarna. Men, han har hela tiden haft hjälp av andra specialister i ett produktionsteam runt kursen. Det har varit videoproducenter, fotografer, IT-pedagoger m.fl. "IKT-proffs" som har skapat illustrationer, animeringar, självinstuderingsmaterial och övningar efter lärarens anvisningar, men också efter egna idéer. Nu får läraren en förfrågan från ett stort förlag som vill köpa kursmaterialet. Förlaget tror att det finns en stor marknad utanför högskolan och som lärare äger han ju detta, menar förlagschefen. Läraren blir smickrad över erbjudandet, men mycket förvånad och undrar nu:

 

i/ Har han verkligen rätt att sälja detta utan medgivande från högskolan och övriga i teamet?

 

ii/ Är det inte istället högskolan som förlaget bör förhandla med? De har ju bekostat framställningen, (lön, utrustning och lokaler)?

Svar

 

i/ Nej, läraren måste ha tillstånd från alla inblandade upphovsmän, troligen också arbetsgivaren (högskolan/universitetet) då några av de som skapat material inte omfattas av lärarundantaget utan rätten till deras material innehas av arbetsgivaren i enlighet med tumregeln. (Se även svaret på denna fråga.)

 

ii/ Nja, förhandlingen bör ske både med läraren och högskolan i deras roll som rättighetshavare till ingående material (se ovan).


Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet)

SLFF Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (se upphovsrätt & avtal)

Upphovs- och nyttjanderätt (SUHF:s länkar till policies och avtal)

Användning av undervisnings­material (Umeå universitet - exempel på avtal)


Inspelningar från IMK:s konferens i Uppsala nov 2013: "Utbildningens digitalisering i de nordiska länderna: rätten till undervisningsmaterialet".

Publicerade den 20 jan 2014

Filmen på YouTube

Upphovsrättens roll i det digitala universitetet - Docent Sanna Wolk

Filmen på YouTube

Finns det ett lärarundantag? - Sverige - Professor Jan Rosén

Filmen på YouTube
Universitetsanställdas upphovsrätt - Sverige - Chefsjurist Marianne Andersson

Fler presentationer av övriga nordiska talare: IMK/IMC:s YouTube-kanal.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens