Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Kan jag som lärare använda filmer från YouTube i min undervisning?

Fråga

Kan jag som lärare använda filmer från YouTube i min undervisning?

Svar

Det finns ingen rätt att utan tillstånd framställa kopior och "själv" tillgängliggöra material som lagts ut av andra. Att länka är däremot tillåtet, så länge det sker till material som ligger öppet på nätet.

 

Enligt en alldeles ny EU-dom får man bädda in video som ligger på YouTube i en blogg eller ett utbildningsmaterial, eftersom det inte är att betrakta som tillgängliggörande för en ny publik utan du länkar/hänvisar bara till något som redan är tillgängligt.


En del filmer är märkta med Creative Commons (CC) idag, men det finns ingen rätt att utan tillstånd visa filmer som inte är CC-märkta i lärosalen. Att visa en film för andra räknas som att framställa en kopia av filmen, även om den streamas från YouTube. 

 

Finns Creative Commons-licenser eller liknande som tillåter användning är det dock ok att visa filmen i lärosalen, så länge det sker enligt den licens som anges för användningen.

 

Läs mer under svaret på denna fråga samt på följande sida i Legala handbokens kursmodul: Fall 3 - Kommentar.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens