Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Får jag bädda in YouTube-filmer i ett nätbaserat kursmaterial?

Fråga

Får jag bädda in YouTube-filmer i ett nätbaserat kursmaterial (webbsidor eller LMS)?

Svar

Ja, enligt en alldeles ny EU-dom får man bädda in video som ligger på YouTube eftersom det inte är att betrakta som tillgängliggörande för en ny publik utan du länkar/hänvisar bara till något som redan är tillgängligt.

 

Läs mer under svaret på denna fråga samt på följande sida i Legala handbokens kursmodul: Fall 3 - Kommentar.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Kolla Källan (Skolverkets sidor om upphovsrätt)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet)

Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetfonden .SE
Creative Commons-licens