Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Gränsen för vetenskaplig användning av bilder eller bildcitat

Fråga

Var går gränsen för vetenskaplig användning av bilder på nätet?

 

Kan en redovisning på A-nivå publicerad på nätet med bildcitat räknas som vetenskaplig, om den tillför ämnet nytt material?

 

Svar

Nja, offentliggjorda konstverk (t.ex. bilder) får återges i anslutning till texten i en vetenskaplig framställning som inte framställts i förvärvssyfte, i anslutning till texten i en kritisk framställning (dock inte i digital form) och i en tidning eller tidskrift i samband med en redogörelse för en dagshändelse, dock inte om verket har skapats för att återges i en sådan publikation (23 § URL).

 

Återgivningen ska ske i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. En A-uppsats uppfyller dock troligen inte de krav som ställs för att det ska vara fråga om en vetenskaplig framställning. Det finns inte någon inskränkning i upphovsrätten som är direkt relaterad till "vetenskaplig användning", men under andra rubriker återfinner man viss hänsyn för den typen av användning. Det gäller t.ex. möjligheterna för citat, användning av konstverk (se svaret på denna fråga) samt vid bibliotekskopiering.

 

I regel är det inte tillåtet att citera ett verk i sin helhet. Men, i vetenskapliga framställningar eller i litterär eller konstnärlig kritik och polemik kan det vara nödvändigt och tillåtet att återge ganska stora delar av verk eller korta verk, t.ex. en dikt, i sin helhet. De allmänna arkiven och biblioteken har bl.a. rätt att framställa exemplar av alla typer av verk, utom datorprogram, för bl.a. forskning.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

Citatskolan del 1: Citaträtt (Studentlitteratur)

 

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens