Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Foton på klassiska konstverk på en lösenordsskyddad kurswebb

Fråga

Jag ska hålla en distanskurs i konsthistoria där jag skulle vilja använda foton av olika konstverk som underlag för gruppdiskussioner.

 

Får jag lägga upp foton på olika klassiska konstverk på den lösenordskyddade kurswebben:

 

i/ Om jag tagit dem själv?

 

ii/ Om jag hittat fotot i en tidskrift eller bok? Eller om jag inte kan hitta någon uppgift om vem som har tagit bilden och jag hittat den på Internet?

 

Svar

Jag utgår i svaret ifrån att skyddstiden löpt ut för de klassiska konstverken, d.v.s. det har gått mer än 70 år sedan upphovsmannen dog, och det därmed är fria verk. Det gör att svaret koncentrerar sig på skyddet för fotografierna och fotografen.


Alla typer av fotografier är skyddade, är de originella blir de skyddade som fotografiska verk. Så länge skyddstid löper ska fotografen (eller den som äger eller förvaltar rättigheterna) ge sitt tillstånd till den kopiering och det tillgängliggörande för allmänheten som sker av fotografiet. Det räcker inte med att upphovsman/fotograf och/eller rättshavare anges i samband med bilden.


i/ Är det du som fotograferat själv, så behövs inget ytterligare tillstånd.

 

ii/ Men om man istället "hittat" fotot i en tidskrift, bok eller "på Internet" (på någon webbplats må det väl ändå ha varit?) så föreligger det tidigare berörda problemet att det egentligen inte finns något legalt undantag som tillåter att man utan tillstånd framställer den digitala kopia som ska göras tillgänglig via kurswebben. Det är inte fråga om kopiering för privat bruk. Det är inte heller fråga om återgivning i vetenskaplig eller kritisk framställning eller för nyhetsrapportering. Finns avtalslicens eller annan licens som tillåter digitaliseringen?

I stället för att göra egna kopior och själv tillgängliggöra material som finns "på Internet", är det ofta mindre problematiskt om man länkar till material som ligger öppet på nätet.


Det är i och för sig tillåtet att till en sluten krets tillgängliggöra skyddat material utan särskilt tillstånd, men för det förutsätts att det finns en legal digital kopia att tillgängliggöra.

 

Vad gäller enligt Högskoleavtalet med Bonus Copyright Access?

Du får kopiera och dela bilder enligt 15/15-regeln från samma analoga förlaga t.ex. från en bok, tidning eller tidskrift och motsvarande 15 A4-sidor från samma digitala förlaga, t.ex. från en webbplats, per student och kalenderhalvår, om lärosätet har Högskoleavtal med Bonus Copyright Access. Digitalt lagrat verk får du kopiera enligt ovan om lärosätets eventuella andra avtal med rättighetshavaren inte begränsar den möjligheten.

 

Bilderna får delas i en undervisningsgrupp vars åtkomst är begränsad till lärosätets personal och studenter. Bilderna får alltså inte läggas ut publikt på kurswebben eller på annat forum dit andra har access.

 

Observera att det gäller särskilda regler för kopiering ur obligatorisk förlagsutgiven kurslitteratur.

 

Upphovsmannens namn och källan måste anges på eller i anslutning till kopian.

 

Vad gäller enligt Skolkopieringsavtalet med Bonus Copyright Access?

Du får kopiera och dela bilder enligt 15/15-regeln från samma analoga förlaga, t.ex. från en bok, tidning eller tidskrift, och motsvarande 15 A4-sidor från samma digitala förlaga, t.ex. från en webbplats, per elev och kalenderhalvår, om skolan har Skolkopieringsavtal med Bonus Copyright Access. Digitalt lagrat verk får du kopiera enligt ovan om skolans eventuella andra avtal med rättighetshavaren inte begränsar den möjligheten.

Bilderna får vara åtkomliga för skolans personal, elever och vårdnadshavare. Bilderna får alltså inte läggas ut publikt på kurswebben eller på annat forum dit andra har access.

 

Observera att det gäller särskilda regler för kopiering ur förlagsutgivna läromedel.

 

Upphovsmannens namn och källan måste anges på eller i anslutning till kopian.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

BLF (Bildleverantörernas Förening) och deras FAQ - Bilder på internet

Bildskolan del 2: Bildrättigheter (Studentlitteratur)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens