Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Är det fritt att använda bilder som jag har hittat på nätet?

Fråga

Är det fritt att använda bilder som jag har hittat på nätet i undervisningen?

Svar

Alla texter och bilder som är originella är skyddade av upphovsrätt. Skyddet gäller helt oberoende av i vilket medium (papper, diskett, "på nätet") verket återfinns i. Det innebär att det inte är fritt att använda material bara för att det "finns på nätet". Någon har skapat dem och har anspråk på att det upphovsrättsliga skyddet respekteras. Skyddet upphör först när skyddstiden löpt ut, 70 år efter upphovsmannens dödsår, se fritt material.

 

Lärare får använda de material som det finns tillstånd till, exempelvis via någon Creative Commons licens eller enligt Högskole- respektive Skolkopieringsavtalet med Bonus Copyright Access (se nedan).

 

Tillstånd kan också erhållas t.ex. via enkla uttalanden som "Bilderna är fria att användas" eller liknande, på den webbplats där bilderna görs tillgängliga, och det inte är helt osannolikt att den som gjort bilderna tillgänglig också är upphovsman/ rättshavare till bilderna.

 

Läs mer i Legala handboken på följande sidor: Användning av bilder och Avtalslicens.

 

Vad gäller enligt Högskoleavtalet med Bonus Copyright Access?

Du som lärare och student får kopiera och dela både svenska och utländska bilder för undervisningen, oavsett om bilderna finns på nätet eller i en fysisk publikation, om lärosätet har Högskoleavtal med Bonus Copyright Access.

 

Bilderna får delas digitalt i en undervisningsgrupp vars åtkomst är begränsad till lärosätets personal och studenter. Bilderna får alltså inte läggas ut publikt på kurswebben eller på annat forum dit andra har access.

 

Läs mer om hur mycket som får kopieras och om undantagen i Högskoleavtalet på Bonus Copyright Access webbplats.

 

Vad gäller enligt Skolkopieringsavtalet med Bonus Copyright Access?

Du som lärare och elev får kopiera och dela både svenska och utländska bilder för undervisningen, oavsett om bilderna finns på nätet eller i en fysisk publikation, om skolan har Skolkopieringsavtal med Bonus Copyright Access.

 

Bilderna får delas digitalt i skolans slutna nätverk i en undervisningsgrupp vars åtkomst är begränsad till skolans personal, elever och vårdnadshavare. Bilderna får alltså inte läggas ut publikt på kurswebben eller på annat forum dit andra har access.

 

Läs mer om hur mycket du får kopiera och om undantagen i Skolkopieringsavtalet på Bonus Copyright Access webbplats.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

BLF (Bildleverantörernas Förening) och deras FAQ - Bilder på internet

Bildskolan del 2: Bildrättigheter (Studentlitteratur)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens