Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Muntliga examinationer via webbkonferensverktyg

Fråga

En lärare gör en muntlig examination med en eller flera studenter via ett webbkonferensverktyg, t.ex. Adobe Connect eller Skype. Får samtalet spelas in? Krävs samtycke? Måste det sparas och i så fall hur länge?      

Svar

Denna fråga handlar i första hand om hantering av personuppgifter och om reglerna om arkivering. När det gäller personuppgifter, rekommenderas att studenterna i alla fall informeras, även om de inte nödvändigtvis behöver samtycka, eftersom det handlar om myndighetsutövning (examination). 

Frågan kan nog även ställas om samtalet borde spelas in när det handlar om en muntlig examination. Där kan det finnas lokala regler på din institution för hur en muntlig examination ska dokumenteras, exempelvis i ett protokoll, med ljudupptagning, video eller på annat sätt. När en inspelning av ett muntligt examinationstillfälle väl har skett, tillämpas de lokala arkivreglerna för examination på din institution, t.ex. att skriftliga tentor ska kastas efter 2 år. Ta reda på vilka gallringsbeslut som gäller på ditt lärosäte/institution för muntlig examination.

Referenser

Personuppgiftslagen - PuL (1998:204)


Anknytande rättsområde

Arkivering


Länktips

Datainspektionens sidor om PuL

 

 

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens