Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Överföring av uppgifter om studenter till andra länder

Fråga

Är det tillåtet med överföring av uppgifter om studenter till andra länder, t.ex. i samband med en internationell distanskurs?

 

 

Svar

Så länge överföringen sker inom Europeiska Unionen, gäller de vanliga reglerna enligt PuL. Om uppgifterna är strukturerade, gäller t.ex. 9 och 10 §§ i PuL, d.v.s. samtyckes- och ändamålskraven.

Om uppgifterna endast överförs i vanlig text, t.ex. deras namn och andra uppgifter eller bilder nämns i ett e-post meddelande, är det endast viktigt att studenternas integritet inte kränks (enligt missbruksregeln).

Om uppgifterna överförs utanför EU, måste ytterligare regler i PuL beaktas, och det är viktigt att se till att det tredje landet har ett visst skydd för personuppgifter. Om detta inte är fallet, måste samtycket av studenterna hämtas in före överföringen. Beakta att en publicering av uppgifterna på en webbplats inom EU inte automatiskt utgör en överföring till tredje land (utanför EU), även om webbplatsen är tillgänglig utanför EU.

Referenser

Personuppgiftslagen - PuL (1998:204)


Länktips

Datainspektionens sidor om PuL

 

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens