Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

PuL och molnbaserade tjänster

Fråga

Hur fungerar det med PuL när det gäller molnbaserade tjänster, t.ex. Google Apps och Dropbox?

Svar

PuL är lika tillämplig på molnbaserade tjänster som på vanliga webbtjänster. Det är alltid den som bestämmer över ändamålen med behandlingen, d.v.s. högskolan eller universitetet när det gäller studenterna och lärarna, som är ansvarig för att PuL följs.

Det är därför viktigt att noggrant läsa igenom och göra en bedömning av molntjänstens allmänna villkor eftersom innehållet i dessa kan medföra att huvudmannen (den personuppgiftsansvariga organisationen) inte kan leva upp till sitt ansvar enligt PuL.

Se informationen hos Datainspektionen om PuL och molnbaserade tjänster och beslutet av Datainspektionen när en kommun ville använda Googles molntjänster.  

Referenser

Personuppgiftslagen - PuL (1998:204)


Länktips

Molntjänster och personuppgiftslagen (pdf)

Datainspektionens sidor om PuL

 

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens