Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

PUL om videoupptagningar och videokommunikation

Fråga

Idag finns inga riktlinjer för videoproduktion enligt PuL utan lagtexten tolkas generellt som fotografi eller övervakning.

 

Detta kan jämföras med en butik med övervakningskamera. Genom att du läser på dörren att butiken är övervakad med videokamera och du stiger in i butiken, så har du, genom ditt handlade, godkänt butikens avtal att videofilmas.

 

Samma principer kan gälla även utbildning. Men här är vi oftast dåliga på att informera de studerande.

 

Vad säger PuL om videoupptagningar och videokommunikation vid nätbaserad utbildning?

Svar

PuL gör ingen skillnad om personuppgifterna finns i text, bild, ljud eller audioformat, så länge insamlingen eller spridningen (d.v.s. behandlingen) sker i stort sett digitalt.

 

För att vara säker på att uppfylla lagstiftningens krav finns därför anledning att följa PuL:s bestämmelser om ändamålsbestämning, informationsskyldighet, samtycke m.m. även när det är fråga om en kombination av datorrelaterade metoder och analoga.

 

När det gäller kameraövervakning i butiker eller allmän plats är en speciell lag tillämplig (Kameraövervakningslag (2013:460)). Läs gärna mer på Datainspektionens webbplats.

Referenser

Personuppgiftslagen - PuL (1998:204)


Länktips

Datainspektionens sidor om PuL

 

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens