Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Ansvar vid publicering av känsliga personuppgifter

Fråga

Vem är ansvarig om känsliga personuppgifter publiceras på nätet, t.ex. på en hemsida eller blogg?

Svar

PuL reglerar två typer av ansvar, ett straffrättsligt och ett skadeståndsrättsligt. Myndigheten, d.v.s. högskolan eller universitetet är i många fall den personuppgiftsansvarige, d.v.s. den som är ansvarig för att PuL efterlevs. Om en viss personuppgift behandlas i strid mot PuL, kan i så fall myndigheten blir skadeståndsansvarig.

Däremot kan endast den personen som faktiskt - med uppsåt eller grov oaktsamhet - lägger ut uppgifter om en persons etniska ursprung, politiska åsikt, hälsa, sexualliv, religion eller medlemskap i fackförening (det vill säga känsliga personuppgifter) dömas till böter eller fängelse. Endast den person som publicerat uppgiften kan vara straffrättsligt ansvarig.

Referenser

Personuppgiftslagen - PuL (1998:204)


Länktips

Datainspektionens sidor om PuL

 

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens