Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Vad finns det för regler gällande gallring i sociala medier, t.ex. Facebook?

Fråga

Vad finns det för regler gällande gallring i sociala medier, t.ex. Facebook?

Svar

Lagen gör ingen direkt skillnad på sociala medier, publicering på en vanlig webbplats eller information som finns på en myndighets lokala server; samma gallringsregler gäller. Det betyder att t.ex. meddelanden, inlägg och kommentarer av "tillfällig och ringa betydelse" får raderas. All annan information från eller till myndigheten räknas som allmänna handlingar.  

Inlägg som strider mot upphovsrätten, innehåller kränkande eller känsliga personuppgifter, barnpornografi eller på annat sätt strider mot BBS-lagen ska genast tas bort från nätet, men inte gallras. En utskrift eller digital kopia bör arkiveras.

Referenser

Arkivlagen (1990:782)

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)


Anknytande rättsområden

Personuppgifter

Offentlighet och sekretess


Länktips

Riksarkivet

Statskontoret, särskilt skriften Offentlighet och IT (pdf)

E-delegationens riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier (pdf)

Elektroniska handlingar och elektronisk dokumenthantering av Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, se även:

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens