Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Kursmaterial på ett system med individuell inloggning

Fråga

Vad gäller för kursmaterial som publiceras på ett system med individuell inloggning (t.ex. LUVIT, Ping Pong, WebCT med flera LMS) som är ej tillgängligt för allmänheten utan bara till ett begränsat antal studenter, vilka är registrerade på en viss kurs där materialet används som kurslitteratur?

 

Svar

När det gäller tillgängliggörandet av material via en kurswebb, så finns det några grundläggande gemensamma spörsmål.

 

Är den grupp som får tillgång till materialet (via personlig inloggning) en sluten krets, se definition under tillgängliggörande för allmänheten? Det behövs nämligen inget tillstånd för tillgängliggöranden som sker till en sluten krets. Om antalet studenter som ges möjlighet till tillgång till visst material är för stort (d.v.s. överskrider 40-50 personer) utgör det inte en sluten krets.

 

Problemet är att få lov till att framställa de digitala kopior som ska nyttjas på det sättet. Svårigheten brukar ligga i att det krävs tillstånd för att "lägga in", d.v.s. kopiera det material som ska finnas på kurswebben, antingen via Creative Commons-licenser eller liknande eller via avtalslicens.

 

Vad gäller enligt Högskoleavtalet med Bonus Copyright Access?
Du som lärare och student får kopiera t.ex. skanna in, ladda ner och dela publicerade texter, bilder och noter i en undervisningsgrupp inom lärosätet, om lärosätet har tecknat Högskoleavtal med Bonus Copyright Access.

 

Kopierat material får bara vara accessbart för lärosätets personal och studenter. Kopieringen måste hålla sig inom avtalets begränsningsregler.

 

Undervisningsgruppen kan även bestå av studenter som deltar i lärosätets distansundervisning inom Sverige.

 

Upphovsmannens namn och källan måste anges på eller i anslutning till kopian.

 

Vad gäller enligt Skolkopieringsavtalet med Bonus Copyright Access?
Du som lärare och elev får kopiera t.ex. skanna in, ladda ner och dela publicerade texter, bilder och noter i en undervisningsgrupp inom skolan, om skolan har tecknat Skolkopieringsavtal med Bonus Copyright Access.

 

Kopierat material får vara accessbart på skolans slutna nätverk dit endast skolans personal, elever och vårdnadshavare har åtkomst. Kopieringen måste hålla sig inom avtalets begränsningsregler.

 

Undervisningsgruppen kan även bestå av elever som deltar i skolans distansundervisning inom Sverige.

 

Upphovsmannens namn och källan måste anges på eller i anslutning till kopian.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens