Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Till vem kan fakulteten vända sig när lärosätet misslyckas med att "göra rätt"?

Fråga

Till vem kan fakulteten vända sig när lärosätet misslyckas med att "göra rätt"?

Svar

Det här en fråga för universitetsledningen, lärarfacken och möjligen de myndigheter som granskar offentlig versksamhet, t.ex. Justitieombudsmannen (JO).


Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Kolla Källan (Skolverkets sidor om upphovsrätt)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet)

Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetfonden .SE
Creative Commons-licens