Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Användning av digitalt material om källa anges

Fråga

Kan jag använda digitalt material om källa anges och inget annat förbehåll angivits?

Svar

Nej, det krävs att det finns någon form av tillstånd, exempelvis en avtalslicens som Skolkopieringsavtalet med Bonus Copyright Access, vilken täcker användningen, och/eller en CC-licens eller liknande.

 

Läs mer om detta i Legala handboken i avsnittet Avtalslicens och under svaret på den här frågan.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Kolla Källan (Skolverkets sidor om upphovsrätt)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet)

Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetfonden .SE
Creative Commons-licens