Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Vem äger den projektanställda studentens datorprogram?

Fråga

En student var projektanställd på institutionen under sommarlovet med uppdrag att skapa ett dataprogram som gör det möjligt att genomföra virtuella laborationer på distans. Datorprogrammet är mycket användbart och våra samarbetspartners inom EU skulle gärna vilja använda programmet i sina kurser.

 

Vem äger den projektanställda studentens datorprogram?

 

Kan den projektanställde studenten hindra institutionen från att använda och vidareutveckla annat upphovsrättsligt material som är ett direkt resultat av anställningen?

Svar

Det gör institutionen (arbetsgivaren) enligt presumtionsregeln i 40 a § URL. Bestämmelsen föreskriver en övergång av upphovsrätten till anställdas datorprogram samt förberedande designmaterial som är skapade av en arbetstagare som ett led i dennes arbetsuppgifter eller efter instruktion av arbetsgivaren, om annat inte har avtalats.

 

För andra upphovsrättsliga verk än datorprogram finns inga lagbestämmelser, utan här gäller endast allmänna rättsliga principer och anställningsavtalet kan innefatta en överföring av upphovsrätten och i så fall dess omfattning. Har inget avtalats har arbetsgivaren en nyttjanderätt i enlighet med tumregeln. Enligt tumregeln får arbetsgivaren för sin normala verksamhet utnyttja sådana verk som skapats av en anställd som ett led i hans arbetsuppgifter eller efter instruktioner av arbetsgivaren.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens