Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Utveckla läromedel av projektanställda studenters material

Fråga

Kan lärare vid en institution utveckla läromedel till försäljning av material som projektanställda studenter har skapat under en anställning vid institutionen?

 

Svar

Nej, bara om detta särskilt skrivits in i studenternas anställningsavtal. Institutionen är arbetsgivare och anställdas upphovsrättsliga verk får enbart användas av arbetsgivaren i den omfattning som anställningsavtalet tillåter.

 

Har inget avtalats har arbetsgivaren därför en nyttjanderätt i enlighet med tumregeln. Enligt denna får arbetsgivaren för sin normala verksamhet utnyttja sådana verk som skapats av en anställd som ett led i hans arbetsuppgifter eller efter instruktioner av arbetsgivaren.

 

Obs! Var studenten anställd som undervisande amanuens eller forskningsassistent har den anställde studenten själv upphovsrätten i enlighet med lärarundantaget.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens