Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Studenters inlägg och kommentarer i diskussionsforum

Fråga

Jag är lärare och använder ett LMS med personlig inloggning. Mina studenter redovisar sina hemuppgifter för varandra i mindre grupper i ett s.k. diskussionsämne (diskussionsforum).

 

Får jag skriva ut alla studenters texter (inlägg och kommentarer) på kurswebben och ha till hjälp vid ett seminarietillfälle t.ex. i samma kurs?

 

Svar

Studenternas texter anses troligen inte offentliggjorda enbart genom att de gjorts tillgängliga i de slutna diskussionsgrupperna. Det gör att inget som helst utnyttjande, inte ens citering, får ske utan tillstånd från upphovsmännen, d.v.s. studenterna.

 

Sådant tillstånd kan erhållas i en överenskommelse med studenterna i samband med de ska börja använda diskussionsforumet/kurswebben/skolans webbplats/internet. I denna överenskommelse bör man också redogöra för otillåtet beteende, material och dess nyttjande. Det minskar risken för läraren/undervisningsorganisationens ansvar för eventuella intrång i dessa sammanhang. Se också ansvarsreglerna i Lagen om elektronisk anslagstavla.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens