Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Högskolans rätt att återanvända studenter/doktoranders material

Fråga

En person har skapat en 3D-animation av betydande värde som han lägger upp på kurswebben i en av högskolans nätbaserade kurser. Får högskolan använda animationen nästa gång kursen ges om upphovsmannen är en:

 

i/ student?

ii/ student som med hjälp av projektmedel från högskolan och på beställning av institutionen skapat animeringen med högskolans utrustning?

 

iii/ doktorand som skapat animeringen på sin fritid, men med universitetets utrustning?

 

Svar

i/ Nej, högskolestudenter har själva upphovsrätten till sina upphovsrättsliga verk.

 

Vill institutionen använda 3D-animationen krävs att studenten samtycker. Tumregeln och presumtionsregeln i 40 a § URL är inte tillämpliga.

 

ii/ Ja, eftersom det i en sådan situation är fråga om ett uppdragsavtal, alternativt anställningsförhållande. Institutionen får endast använda 3D-animationen i den omfattning som det avtalats. Obs! Var studenten anställd som amanuens eller forskningsassistent har den anställde själv upphovsrätten i enlighet med lärarundantaget.

 

iii/ Nej, doktorander räknas inte till studenter i detta avseende, utan till högskolans undervisande och forskande personal, även om de studerar. Därför har de i enlighet med lärarundantaget, som följer av sedvana, ensamrätt till det material de skapar i tjänsten, om inte annat särskilt avtalats.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens