Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Rätt att bestämma att en inspelad föreläsning inte längre får visas

Fråga

Som föreläsare/lärare har du godkänt att den föreläsning du gett via telebild/ videolänk/webbinar spelas in.

 

Kan du som lärare hävda - trots att du en gång godkänt bandning av en föreläsning där du medverkat - att materialet nu inte får visas mer därför att det enligt din mening har passerat "bäst före datum"?

Svar

Rätten att spela in en föreläsning innebär inte automatiskt också en rätt att tillgängliggöra inspelningen i alla former och för all framtid. Avgörande är vad som överenskommits eller var underförstått vid tiden då inspelningen gjordes.


Det kan vara svårt att i efterhand begära att inspelningen tas bort enbart p.g.a. av att den blivit gammal. Bäst är att bestämma "bäst före datum" och/eller möjligheter att uppdatera, kommentera, tillgängliggöra eller ta bort inspelningen redan i samband med att inspelningen avtalas.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet)

SLFF Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (se upphovsrätt & avtal)

Upphovs- och nyttjanderätt (SUHF:s länkar till policies och avtal)

Användning av undervisnings­material (Umeå universitet - exempel på avtal)


Inspelningar från IMK:s konferens i Uppsala nov 2013: "Utbildningens digitalisering i de nordiska länderna: rätten till undervisningsmaterialet".

Publicerade den 20 jan 2014

Filmen på YouTube

Upphovsrättens roll i det digitala universitetet - Docent Sanna Wolk

Filmen på YouTube

Finns det ett lärarundantag? - Sverige - Professor Jan Rosén

Filmen på YouTube
Universitetsanställdas upphovsrätt - Sverige - Chefsjurist Marianne Andersson

Fler presentationer av övriga nordiska talare: IMK/IMC:s YouTube-kanal.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens