Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Kursmaterial som är integrerat med en viss lärplattform

Fråga

En lärare vill ta med sig sitt kursmaterial till en ny arbetsplats. Institutionsledningen hävdar då att läraren, genom att lägga in materialet på högskolans lärplattform, har skapat ett verk som är så integrerat med det dataprogram i vilket det presenteras, att det kan anses utgöra en del av detta och att materialet därför tillhör arbetsgivaren, p.g.a. 40 a § URL om anställdas datorprogram. Lärplattformen bygger på formulär och script, som gör att kursmaterial matas in som olika objekt (text, bild, HTML kod etc.) och sedan hämtas upp ur en gemensam databas och visas som webbsidor när någon vill se dem. Det går därför inte att lägga hela kursen på en CD eller annat medium och ta med sig. För att se kursmaterialet krävs att man använder sig av just denna plattform.

 

Vem äger kursmaterial som är integrerat med en viss lärplattform?

Svar

Ett datorprogram definieras juridiskt som en serie instruktioner som får en processor att arbeta. Rätten till innehållet, d.v.s. de bilder, texter, animationer, filmsekvenser etc. som finns på lärplattformen och som görs nåbart genom olika processer (datorprogram), innehas av de som har rätten till dessa, inte den som har rätten till datorprogrammet.

 

Läraren behåller således rätten till det material hen skapat i enlighet med lärarundantaget, medan rätten till det som skapats i anställningen av andra anställda än lärare och forskare, i enlighet med tumregeln, övergår till arbetsgivaren, d.v.s. högskolan/universitetet. Övergången av rätten till datorprogram som skapats i en anställning är särskilt omfattande och finns uttryckligen reglerat i 40 a § URL.

 

Möjligen kan innehållet sammantaget vara att se som en skyddad sammanställning, skyddad beroende på originaliteten i urvalet eller arrangemanget av innehållet (sammanställningsverk) eller på grund av att det krävt en väsentlig investering att anskaffa, verifiera och/eller presentera innehållet (databasskyddet 49 § URL). Läs mer i Kort om sammanställningsskydd (pdf). Men även om högskolan/universitetet har en rätt till lärplattformen som sådan, måste de avtala särskilt med de som har rätten till innehållet om dess utnyttjande och vidareutnyttjande på plattformen.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet)

SLFF Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (se upphovsrätt & avtal)

Upphovs- och nyttjanderätt (SUHF:s länkar till policies och avtal)

Användning av undervisnings­material (Umeå universitet - exempel på avtal)


Inspelningar från IMK:s konferens i Uppsala nov 2013: "Utbildningens digitalisering i de nordiska länderna: rätten till undervisningsmaterialet".

Publicerade den 20 jan 2014

Filmen på YouTube

Upphovsrättens roll i det digitala universitetet - Docent Sanna Wolk

Filmen på YouTube

Finns det ett lärarundantag? - Sverige - Professor Jan Rosén

Filmen på YouTube
Universitetsanställdas upphovsrätt - Sverige - Chefsjurist Marianne Andersson

Fler presentationer av övriga nordiska talare: IMK/IMC:s YouTube-kanal.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens