Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Rättigheter för ett kursmaterial om läraren får ett nytt jobb

Fråga

i/ En lärare har fått ett nytt jobb och han undrar därför om han har rätt att ta med sig sitt kursmaterial och använda detta på sin nya arbetsplats?

 

ii/ Vilken rätt har hans institution att fortsätta använda och vidareutveckla hans kursmaterial efter det att han slutat?

 

iii/ Vilken rätt har hans gamla arbetsgivare att överlåta, sälja eller omarbeta kursmaterialet efter att han slutat?

 

iv/ Behöver vi skriva ett avtal för att slippa problem i framtiden?

 

v/ Har hans kollega, som skapat materialet tillsammans med honom, rätt att hindra honom från att använda materialet när han slutar?

 

vi/ Har läraren rätt till ersättning om högskolan använder hans kursmaterial i uppdragsutbildning efter att han slutat?

 

Svar

i/ Som framgår av lärarundantaget behåller läraren sin rätt till eget skapat utbildningsmaterial. Om inget avtalats med arbetsgivaren, kan läraren nyttja sitt undervisningmaterial också i annat sammanhang och på annan arbetsplats. Men observera att det inte gäller s.k. administrativt material som scheman, kursplaner, kursinformation, övningsfrågor, examinationsfrågor- och svar.

 

ii och iii/ Det finns ingen rätt för en institution/ arbetsgivare att utan särskilt tillstånd utnyttja och ändra en lärares utbildningsmaterial, vare sig under anställningen eller därefter. 

 

iv/ Ja, det bör klargöras i en överenskommelse vilket nyttjande som ska få ske, exempelvis om det ska få vidareutvecklas och nyttjas också av andra. Skriftliga avtal är tydligast och lättast att bevisas. Men muntliga avtal gäller också i den omfattning de kan bevisas exempelvis genom mötesanteckningar, e-mail konversation, vittnesuppgifter och liknande.

 

OBS! Om det finns planer på att tillgängliggöra materialet fritt för allmänheten genom t.ex. s.k. Creative Commons-licenser, måste det vara klarerat med de personer vars material du önskar lägga ut på det sättet. När ett material lagts ut med en Creative Commons-licens är det i praktiken nästan omöjligt att "ta bort" det från nätet. Det är upp till varje rättighetsinnehavare, såväl universitetslärare som studenter, att bestämma vilken form av utnyttjande och vidareutnyttjande man vill tillåta. Det bestäms inte av en högskola eller universitets policy.

 

v/ När två eller flera personer skapat ett upphovsrättsligt skyddat material tillsammans gäller följande. Kan skapandeinsatserna skiljas åt, t.ex. om en är fotograf och en författare, bestämmer var och en över sitt verk. Om det däremot inte går att skilja insatserna åt, t.ex. om en text skrivits tillsammans, har de gemensam upphovsrätt till slutresultatet. En gemensam upphovsrätt innebär att man bara får disponera över verket tillsammans, se 6 § URL. Kollegan kan därför hindra honom från att antingen använda det hen skapat eller det de skapat gemensamt.

 

vi/ Det beror på vad som överenskommits. Saknas överenskommelse kan kursmaterialet inte utnyttjas alls. Om det ändå sker har rättighetsinnehavaren rätt till ersättning och skadestånd och den eller de som är ansvariga för intrånget kan i värsta fall också straffas med böter eller fängelse.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet)

SLFF Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (se upphovsrätt & avtal)

Upphovs- och nyttjanderätt (SUHF:s länkar till policies och avtal)

Användning av undervisnings­material (Umeå universitet - exempel på avtal)


Inspelningar från IMK:s konferens i Uppsala nov 2013: "Utbildningens digitalisering i de nordiska länderna: rätten till undervisningsmaterialet".

Publicerade den 20 jan 2014

Filmen på YouTube

Upphovsrättens roll i det digitala universitetet - Docent Sanna Wolk

Filmen på YouTube

Finns det ett lärarundantag? - Sverige - Professor Jan Rosén

Filmen på YouTube
Universitetsanställdas upphovsrätt - Sverige - Chefsjurist Marianne Andersson

Fler presentationer av övriga nordiska talare: IMK/IMC:s YouTube-kanal.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens