Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Kan institutionen belöna en lärare ekonomiskt?

Fråga

Finns det någon möjlighet för en institution att belöna en lärare ekonomiskt för att denne ensam (eller tillsammans med andra) medverkat till skapandet och genomförandet av en nätbaserade distanskurs, förutom att ge dem viss övertidsersättning?

 

Svar

Ja, men det beror på hur och vad som överenskommits. Villkoren för en anställds skapande och genomförande av en kurs bestäms av vilka arbetsuppgifter som ingår i anställningen samt eventuellt tillkommande överenskommelser.

 

Om det ska utgå en särskild ekonomisk ersättning eller övertidsersättning bestäms mellan parterna. Det är dock viktigt att om sådan extra ersättning utlovas, att det noggrant anges vad den avser. Är det ersättning enbart för arbetet med att ta fram kursen eller för rätt till nyttjande också av eventuellt kursupplägg och det kursmaterial som skapats? Ska arbetsgivaren ha rätt att utnyttja, uppdatera och ändra kursen och kursmaterialet? Om så, ska det få ske utan att kursutvecklarens godkännande? O.s.v.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet)

SLFF Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (se upphovsrätt & avtal)

Upphovs- och nyttjanderätt (SUHF:s länkar till policies och avtal)

Användning av undervisnings­material (Umeå universitet - exempel på avtal)


Inspelningar från IMK:s konferens i Uppsala nov 2013: "Utbildningens digitalisering i de nordiska länderna: rätten till undervisningsmaterialet".

Publicerade den 20 jan 2014

Filmen på YouTube

Upphovsrättens roll i det digitala universitetet - Docent Sanna Wolk

Filmen på YouTube

Finns det ett lärarundantag? - Sverige - Professor Jan Rosén

Filmen på YouTube
Universitetsanställdas upphovsrätt - Sverige - Chefsjurist Marianne Andersson

Fler presentationer av övriga nordiska talare: IMK/IMC:s YouTube-kanal.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens