Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Kan en annan lärare ta och använda mitt material?

Fråga

Kan en annan lärare ta och använda mitt material i sin undervisning på skolan eller utanför den?

Svar

Nej, inte utan tillstånd från den som har rätten till materialet.

 

Andra lärare, t.ex. på kursen terminen efter, kan därmed inte använda eller omarbeta materialet utan att först inhämta ditt tillstånd. Kopiering, tillgängliggörande och ändring täcks också av upphovsrätten, vilket exempelvis gör att de inte heller har rätt att göra materialet tillgängligt via internet.

 

Om du har skapat något tillsammans med dina lärarkollegor har ni alla en gemensam upphovsrätt och samtliga måste då tillfrågas vid framtida användning eller när något ska ändras eller publiceras i en annan form (exempelvis överföras från analogt till digitalt medium). Därför är det bra att i förväg bestämma hur det man skapat tillsammans ska få användas framöver och skriva ner detta, t.ex. i ett protokoll eller e-postmeddelande.

 

Det allra enklaste är att licensiera verket enligt någon Creative Commons-licens. Då blir det också tydligt hur andra får använda det du skapat. Det innebär dock att man "förlorar kontrollen" till sitt verk, och såväl arbetsgivaren som andra kan använda materialet utan att fråga om tillstånd. Som upphovsman behåller du din upphovsrätt samtidigt som universitetet behåller sin nyttjanderätt.

Ett annat sätt att lösa oklarheter kring rätten till materialet och hur det får användas är att ta fram ett avtal mellan universitetet/institutionen och lärarna där det regleras hur materialet får användas, både under anställningen och efter.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet)

SLFF Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (se upphovsrätt & avtal)

Upphovs- och nyttjanderätt (SUHF:s länkar till policies och avtal)

Användning av undervisnings­material (Umeå universitet - exempel på avtal)


Inspelningar från IMK:s konferens i Uppsala nov 2013: "Utbildningens digitalisering i de nordiska länderna: rätten till undervisningsmaterialet".

Publicerade den 20 jan 2014

Filmen på YouTube

Upphovsrättens roll i det digitala universitetet - Docent Sanna Wolk

Filmen på YouTube

Finns det ett lärarundantag? - Sverige - Professor Jan Rosén

Filmen på YouTube
Universitetsanställdas upphovsrätt - Sverige - Chefsjurist Marianne Andersson

Fler presentationer av övriga nordiska talare: IMK/IMC:s YouTube-kanal.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens