Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Vem äger lärares utbildningsmaterial?

Frågor

i/ Vem äger lärares utbildningsmaterial, exempelvis föreläsningsunderlag/PowerPoint bilder?

 

ii/ Vem äger digitalt material som produceras för utbildningen?

Svar

i/ Enligt den särskilda sedvänja som finns inom högskola och universitet äger läraren själv rätten till sitt egenskapade material. Ska detta ändras kräva en uttrycklig överenskommelse.

 

För andra lärare och anställda gäller den så kallade tumregeln (ej lagstadgad), att arbetsgivaren äger rätt till det material som skapas inom ramen för anställningen.

 

ii/ Utan att det har träffats någon särskild överenskommelse är det universitetsläraren, om det är hen som är upphovsman. Det har ingen betydelse i vilken medieform materialet finns.

 

Läs mer på dessa sidor i Legala handboken: Lärare och forskare behåller rätten samt Anställdas rätt till sina verk.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet)

SLFF Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (se upphovsrätt & avtal)

Upphovs- och nyttjanderätt (SUHF:s länkar till policies och avtal)

Användning av undervisnings­material (Umeå universitet - exempel på avtal)


Inspelningar från IMK:s konferens i Uppsala nov 2013: "Utbildningens digitalisering i de nordiska länderna: rätten till undervisningsmaterialet".

Publicerade den 20 jan 2014

Filmen på YouTube

Upphovsrättens roll i det digitala universitetet - Docent Sanna Wolk

Filmen på YouTube

Finns det ett lärarundantag? - Sverige - Professor Jan Rosén

Filmen på YouTube
Universitetsanställdas upphovsrätt - Sverige - Chefsjurist Marianne Andersson

Fler presentationer av övriga nordiska talare: IMK/IMC:s YouTube-kanal.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens