Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Användning av material utan samtycke och utan att nämna namn

Fråga

Kan min högskola/institution låta andra lärare återanvända och även bearbeta det utbildningsmaterial jag skapat utan mitt samtycke och utan att nämna mitt namn?

 

Svar

Nja, det beror vem som äger rätt till materialet. Har rätten övergått till högskolan, så bör det finnas angivet också att materialet ska kunna ändras och återanvändas av andra, om det ska kunna ske.

 

En viktig del av den ideella rätten, som alltid innehas av upphovsmannen eller dennes arvingar, är rätten att bli angiven som upphovsman till verket. Så, även om högskolan äger rätt till ditt material ska du anges som upphovsman.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet)

SLFF Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (se upphovsrätt & avtal)

Upphovs- och nyttjanderätt (SUHF:s länkar till policies och avtal)

Användning av undervisnings­material (Umeå universitet - exempel på avtal)


Inspelningar från IMK:s konferens i Uppsala nov 2013: "Utbildningens digitalisering i de nordiska länderna: rätten till undervisningsmaterialet".

Publicerade den 20 jan 2014

Filmen på YouTube

Upphovsrättens roll i det digitala universitetet - Docent Sanna Wolk

Filmen på YouTube

Finns det ett lärarundantag? - Sverige - Professor Jan Rosén

Filmen på YouTube
Universitetsanställdas upphovsrätt - Sverige - Chefsjurist Marianne Andersson

Fler presentationer av övriga nordiska talare: IMK/IMC:s YouTube-kanal.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens