Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Vem äger de datorprogram en universitetslärare skriver?

Frågor

Kurt är universitetslärare i data och systemvetenskap på en teknisk högskola. Förra hösten ägnade han en del av sin fritid åt att fördjupa sig i programspråket Java. För att testa vad som gick att göra med t.ex. "javabönor", skrev han ett dataprogram som gjorde det möjligt att genomföra ett stort antal olika virtuella laborationen, t.ex. felsökning och felkorrigering av olika kommunikationsnät. Hans nätbaserade 10-poängskurs har p.g.a. laborationerna blivit mycket omtyckta och platserna till nästa kurs fylldes i rekordfart. Men ryktet verkar ha spridit sig utanför högskolan för i veckan har både ett svenskt och ett japanskt IT-företag visat sitt intresse för programmet och vill köpa licenser.

 

i/ Vem äger de datorprogram en universitetslärare skriver?

 

ii/ Om det i stället hade varit hans doktorand Bertil som skrivit programmet, vem hade då ägt det?

Svar

i/ För anställda finns en uttrycklig reglering om arbetsgivarens rätt till deras upphovsrättsliga datorprogram, nämligen presumtionsregeln i 40 a § URL. Dock omfattar inte presumtionsregeln lärares upphovsrättsliga datorprogram, utan upphovsrätten tillkommer i regel den enskilde läraren enligt lärarundantaget, om annat inte avtalats.

 

Det upphovsrättsliga lärarundantaget, som kommer av sedvana, innebär att upphovsrätten till alster som skapats vid universitet och högskolor tillkommer den enskilde läraren/forskaren.


ii/ Doktorander omfattas också av det upphovsrättsliga lärarundantaget.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet)

SLFF Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (se upphovsrätt & avtal)

Upphovs- och nyttjanderätt (SUHF:s länkar till policies och avtal)

Användning av undervisnings­material (Umeå universitet - exempel på avtal)


Inspelningar från IMK:s konferens i Uppsala nov 2013: "Utbildningens digitalisering i de nordiska länderna: rätten till undervisningsmaterialet".

Publicerade den 20 jan 2014

Filmen på YouTube

Upphovsrättens roll i det digitala universitetet - Docent Sanna Wolk

Filmen på YouTube

Finns det ett lärarundantag? - Sverige - Professor Jan Rosén

Filmen på YouTube
Universitetsanställdas upphovsrätt - Sverige - Chefsjurist Marianne Andersson

Fler presentationer av övriga nordiska talare: IMK/IMC:s YouTube-kanal.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens