Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Vilka rättigheter har pensionerade lärare till sitt utbildningsmaterial?

Frågor

På högskolan har läraren Eva fått i uppdrag av prefekten att ta över en pensionerad kollegas nätbaserade distanskurs och använda, anpassa och vidareutveckla kursen och dess material för institutionens räkning.

 

i/ Kan den pensionerade läraren neka högskolan att fortsätta använda hans kurs/material?

 

ii/ Kan den pensionerade läraren neka institutionen att bearbeta hans kurs/material?

 

iii/ Kan den pensionerade läraren begära royalty av institutionen?

 

iv/ Vilka rättigheter har Eva till materialet efter att hon omarbetat samt vidareutvecklat det på institutionens uppdrag? Hur bör detta regleras för att inga problem ska uppstå i framtiden?

Svar

i/ Ja, eftersom huvudregeln är att läraren själv har rätten till sina upphovsrättsliga verk enligt lärarundantaget.

 

Lärarundantaget innebär att upphovsrätten till alster som skapats vid universitet och högskolor tillkommer den enskilde läraren/forskaren, om annat inte avtalats.


ii/ Ja, eftersom det i regel krävs att läraren samtyckt till att hans upphovsrättsliga verk bearbetas och vidareutvecklas i enlighet med lärarundantaget.

 

iii/ Ja, det är en förhandlingsfråga som man löser genom att det avtalas hur mycket läraren skall ha i ersättning för institutionens användning av hans upphovsrättsliga verk.

 

iv/ Som bearbetare har Eva själv upphovsrätt till bearbetningen. Däremot kan hon endast använda det bearbetade verket om hon har samtycke från den första upphovsmannen. Det bästa är att all användning noga regleras i avtal.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet)

SLFF Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (se upphovsrätt & avtal)

Upphovs- och nyttjanderätt (SUHF:s länkar till policies och avtal)

Användning av undervisnings­material (Umeå universitet - exempel på avtal)


Inspelningar från IMK:s konferens i Uppsala nov 2013: "Utbildningens digitalisering i de nordiska länderna: rätten till undervisningsmaterialet".

Publicerade den 20 jan 2014

Filmen på YouTube

Upphovsrättens roll i det digitala universitetet - Docent Sanna Wolk

Filmen på YouTube

Finns det ett lärarundantag? - Sverige - Professor Jan Rosén

Filmen på YouTube
Universitetsanställdas upphovsrätt - Sverige - Chefsjurist Marianne Andersson

Fler presentationer av övriga nordiska talare: IMK/IMC:s YouTube-kanal.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens