Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Vad gäller för användningen av pensionerade lärares material?

Frågor

En lärare går i pension och lämnar efter sig ett webbaserat läromedel i form av en nätkurs.

 

i/ Är det fritt fram för någon annan anställd att vid högskolan att ändra (t.ex. uppdatera) materialet?

 

ii/ Spelar det någon roll om läromedlet tagits fram på arbetstid?

 

iii/ Spelar det någon roll om läromedlet tagits fram på uppdrag av institutionsledningen?

 

iv/ Spelar det någon roll om det är en nätbaserad kurs på universitetets utbildningsplattform (t.ex. Luvit, Ping Pong, Blackboard)?

 

v/ Behövs ett skrivet avtal för att det ska vara tillåtet att fortsätta använda materialet?

Svar

i/ Nej, det krävs att läraren samtyckt till att kursmaterialet skall ändras eftersom denne själv har rätten till materialet enligt lärarundantaget, om inget annat avtalats.

 

Den upphovsrättsliga lärarundantaget, som kommer av sedvana, innebär att upphovsrätten till alster som skapats vid universitet och högskolor tillkommer den enskilde läraren/forskaren.


ii/ Nej, lärarundantaget gäller under arbetstid.

 

iii/ Ja, om det finns en särskild överenskommelse, då har institutionen rätt att utnyttja läromedlet i sin normala verksamhet.

 

Exempel på vad som kan tolkas som ett avsteg från lärarundantaget är att det uttryckligen har avtalats eller att särskilda omständigheter är förhanden, t.ex. att en högskoleinstitution betalar ut en särskild ersättning eller att läraren får nedsatt undervisningsskyldighet.

 

Det får alltid bedömas i det enskilda fallet om uppdraget är villkorat med en rätt för institutionen att utnyttja materialet.

 

iv/ Nej, lärarundantaget gäller. Att universitets/ högskolors pengar eller resurser, t.ex. lokaler, material och teknisk utrustning, har använts vid framställningen innebär inte i sig att upphovsrätten tillkommit institutionen.

 

v/ Nej, ett avtal kan vara både skriftligt och muntligt. Ur bevissynpunkt är det lämpligt att ett avtal är skriftligt.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet)

SLFF Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (se upphovsrätt & avtal)

Upphovs- och nyttjanderätt (SUHF:s länkar till policies och avtal)

Användning av undervisnings­material (Umeå universitet - exempel på avtal)


Inspelningar från IMK:s konferens i Uppsala nov 2013: "Utbildningens digitalisering i de nordiska länderna: rätten till undervisningsmaterialet".

Publicerade den 20 jan 2014

Filmen på YouTube

Upphovsrättens roll i det digitala universitetet - Docent Sanna Wolk

Filmen på YouTube

Finns det ett lärarundantag? - Sverige - Professor Jan Rosén

Filmen på YouTube
Universitetsanställdas upphovsrätt - Sverige - Chefsjurist Marianne Andersson

Fler presentationer av övriga nordiska talare: IMK/IMC:s YouTube-kanal.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens