Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Rätt till externa lärares undervisningsmaterial

Fråga

Har högskolan nyttjanderätt till externa lärares, t.ex. timlärares PowerPoints och annat undervisningsmaterial?

Svar

Högskolan har enbart den nyttjanderätt till externa lärares material som avtalats.

 

Det innebär att inspelningar och tillgängliggöranden av föreläsningar, ppt-presentationer och annat undervisningsmaterial utöver det som sker traditionellt i föreläsningssalen, kräver särskild överenskommelse med föreläsaren.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet)

SLFF Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (se upphovsrätt & avtal)

Upphovs- och nyttjanderätt (SUHF:s länkar till policies och avtal)

Användning av undervisnings­material (Umeå universitet - exempel på avtal)


Inspelningar från IMK:s konferens i Uppsala nov 2013: "Utbildningens digitalisering i de nordiska länderna: rätten till undervisningsmaterialet".

Publicerade den 20 jan 2014

Filmen på YouTube

Upphovsrättens roll i det digitala universitetet - Docent Sanna Wolk

Filmen på YouTube

Finns det ett lärarundantag? - Sverige - Professor Jan Rosén

Filmen på YouTube
Universitetsanställdas upphovsrätt - Sverige - Chefsjurist Marianne Andersson

Fler presentationer av övriga nordiska talare: IMK/IMC:s YouTube-kanal.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens