Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Rätt att återanvända material skapat på fritid/arbetstid

Fråga

En anställd har skapat en 3D-animation av betydande värde som han publicerar i en av högskolans nätbaserade kurser. Får högskolan använda animationen nästa gång kursen ges om upphovsmannen är:

 

i/ en lärare som skapat animationen på arbetstid?

 

ii/ en lärare som skapat animationen på sin fritid?

 

iii/ en doktorand som skapat animeringen på sin fritid, men med universitetets utrustning?

 

 

Svar

i/ En 3-D animation är sannolikt så originell att den skyddas av upphovsrätt. Lärarundantaget gör att läraren behåller rätten till sin animation. Observera att läraren måste försäkra sig om tillstånd att använda det material som ingår i animationen och som hen inte skapat själv.


Att publicera (tillgängliggöra) materialet i en nätbaserad kurs gör inte att lärarens rätt till materialet upphör eller förs över till högskolan. Men genom att ha fått skapa animationen på arbetstid med högskolans resurser kan det ha uppfattats som en överenskommelse om att högskolan sedan skulle få nyttja slutresultatet, särskilt om det förekommit övertids- eller extraersättning. Läraren har i vart fall genom sitt handlande att lägga ut material i en nätbaserad kurs gett högskolan tillstånd att använda materialet i detta sammanhang.


Läraren ska alltid namnges som upphovsman till animationen.

 

ii/ Är animationen (verket) skapat på fritiden har högskolan ingen som helst rätt att nyttja den utan tillstånd.

 

iii/ Att det är universitetets utrustning som använts har ingen egentlig betydelse för vem som innehar rätten, utan det som avgör är om det är undervisningsmaterial eller administrativt material. Den senare typen av material innefattas inte i lärarundantaget, varvid arbetsgivaren (högskolan/universitetet) enligt tumregeln innehar rätten.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet)

SLFF Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (se upphovsrätt & avtal)

Upphovs- och nyttjanderätt (SUHF:s länkar till policies och avtal)

Användning av undervisnings­material (Umeå universitet - exempel på avtal)


Inspelningar från IMK:s konferens i Uppsala nov 2013: "Utbildningens digitalisering i de nordiska länderna: rätten till undervisningsmaterialet".

Publicerade den 20 jan 2014

Filmen på YouTube

Upphovsrättens roll i det digitala universitetet - Docent Sanna Wolk

Filmen på YouTube

Finns det ett lärarundantag? - Sverige - Professor Jan Rosén

Filmen på YouTube
Universitetsanställdas upphovsrätt - Sverige - Chefsjurist Marianne Andersson

Fler presentationer av övriga nordiska talare: IMK/IMC:s YouTube-kanal.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens