Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Upphovsrätt till före detta anställdas material

Fråga

En lärare har utvecklat en nätbaserad kurs på ett universitet. Kursmaterialet har producerats av läraren. Att nätkursen alls kom till beror på att läraren för flera år sedan fick en idé att skapa ett webbstöd till en traditionell kurs han ansvarade för vid institutionen. Läraren fick hjälp av universitetets mediaproducent att skapa grafik, animeringar, videoinslag m.m. efter lärarens idéer.

 

Får institutionen använda kursen när läraren slutat?

 

Svar

Nej, lärarundantaget gör att lärarens tillstånd krävs för användning av utbildningsmaterialet. Eventuellt administrativt material, såsom schema och liknande, samt material som skapats av andra anställda än lärare och forskare kan dock användas av högskolan då det inte omfattas av lärarundantaget. Denna blandning av rättighetshavare gör att läraren inte kan använda materialet utan högskolans tillstånd och vice versa.

 

Ersättning i form av nedsatt arbetstid, övertidsersättning och/eller extra ersättning för att ta fram kursen och dess innehåll, kan tolkas som en särskild överenskommelse om att utnyttja materialet.


Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet)

SLFF Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (se upphovsrätt & avtal)

Upphovs- och nyttjanderätt (SUHF:s länkar till policies och avtal)

Användning av undervisnings­material (Umeå universitet - exempel på avtal)


Inspelningar från IMK:s konferens i Uppsala nov 2013: "Utbildningens digitalisering i de nordiska länderna: rätten till undervisningsmaterialet".

Publicerade den 20 jan 2014

Filmen på YouTube

Upphovsrättens roll i det digitala universitetet - Docent Sanna Wolk

Filmen på YouTube

Finns det ett lärarundantag? - Sverige - Professor Jan Rosén

Filmen på YouTube
Universitetsanställdas upphovsrätt - Sverige - Chefsjurist Marianne Andersson

Fler presentationer av övriga nordiska talare: IMK/IMC:s YouTube-kanal.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens