Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Vad behöver lärare göra för att ha rätten till sina arbeten?

Fråga

Arbeten som lärare gör i sin tjänst kanske är tänkt att spridas på nätet för tips till kolleger. Men, som lärare vill jag att det arbete som man lagt ner skall tillerkännas en som person.

 

Hur gör man? Vad gäller?

 

Svar

Det finns ingen möjlighet och inte heller några krav på att registrera sin upphovsrätt. Skydd finns automatiskt så snart det skapats ett originellt alster, ett verk.

 

Rätten att bli namngiven som upphovsman till ett verk gäller som en viktig del av den ideella rätten. Det innebär att den som använder ett verk utan att namnge upphovsmannen, och detta inte tillåtits särskilt av hen, gör ett upphovsrättsligt intrång och kan både straffas och dömas att betala ersättning och skadestånd.

 

Genom att exempelvis markera med © -symbol samt ange upphovsmannens namn och år för publiceringen eller genom att i text skriva att "Materialet är skapat av … år… och skyddas av upphovsrätt." kan man markera sin uppfattning om att det är fråga om ett skyddat material. Det gör det svårare för de som använder det utan lov att hävda att de inte förstod att det inte var frågan om material som var fritt att använda (i public domain).

 

Idag är kanske det enklaste och säkraste sättet att ange villkoren för användning av eget material att använda en s.k. Creative Commons-licens med det villkor för användning som man vill ha. Se Creative Commons Sverige.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet)

SLFF Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (se upphovsrätt & avtal)

Upphovs- och nyttjanderätt (SUHF:s länkar till policies och avtal)

Användning av undervisnings­material (Umeå universitet - exempel på avtal)


Inspelningar från IMK:s konferens i Uppsala nov 2013: "Utbildningens digitalisering i de nordiska länderna: rätten till undervisningsmaterialet".

Publicerade den 20 jan 2014

Filmen på YouTube

Upphovsrättens roll i det digitala universitetet - Docent Sanna Wolk

Filmen på YouTube

Finns det ett lärarundantag? - Sverige - Professor Jan Rosén

Filmen på YouTube
Universitetsanställdas upphovsrätt - Sverige - Chefsjurist Marianne Andersson

Fler presentationer av övriga nordiska talare: IMK/IMC:s YouTube-kanal.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens