Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Hur ska lärare skydda sitt undervisningsmaterial?

Fråga

Ska en lärare säga något om upphovsrätten, t.ex. använda ©-symbolen i alla sina dokument, för att skydda sitt undervisningsmaterial?

Svar

En av de viktigaste principerna för upphovsrätt är att skyddet gäller utan några formkrav. Det innebär att så fort någon skapat ett verk är det skyddat.

 

©-symbolen används vanligen endast för att upplysa om att upphovsrättsligt skydd kan föreligga.

 

I USA har det viss betydelse för storleken av skadestånd.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet)

SLFF Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (se upphovsrätt & avtal)

Upphovs- och nyttjanderätt (SUHF:s länkar till policies och avtal)

Användning av undervisnings­material (Umeå universitet - exempel på avtal)


Inspelningar från IMK:s konferens i Uppsala nov 2013: "Utbildningens digitalisering i de nordiska länderna: rätten till undervisningsmaterialet".

Publicerade den 20 jan 2014

Filmen på YouTube

Upphovsrättens roll i det digitala universitetet - Docent Sanna Wolk

Filmen på YouTube

Finns det ett lärarundantag? - Sverige - Professor Jan Rosén

Filmen på YouTube
Universitetsanställdas upphovsrätt - Sverige - Chefsjurist Marianne Andersson

Fler presentationer av övriga nordiska talare: IMK/IMC:s YouTube-kanal.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens