Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Rätt att återanvända bildmaterial från en inspelad föreläsning

Fråga

Får det bildmaterial som du tagit fram och som du använder för att illustrera din föreläsning föras över till andra medier, t.ex. webbsidor, OH-film, PowerPoint eller återanvändas på andra sätt?

 

Svar

Nej, rätten till din sammanställning av text, bilder och annat material t.ex. i en ppt-presentation samt till innehållet i sig, innehas av den som skapat sammanställningens urval och/eller arrangemanget av innehållet och eventuellt de som har rätten till innehållet.

 

Användningen av presentationen/ sammanställningen som sådan kräver enligt lärarundantaget ditt tillstånd, och annars tillstånd för den eller de som innehar rätten till presentationens innehåll.


Att "föra över" ett upphovsrättsligt skyddat material till annat medium är en form av kopiering som kräver tillstånd från den som innehar rätten till materialet. Att lägga in det på en webbsida innebär både kopiering och tillgängliggörande som förutsätter tillstånd att göra det.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet)

SLFF Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (se upphovsrätt & avtal)

Upphovs- och nyttjanderätt (SUHF:s länkar till policies och avtal)

Användning av undervisnings­material (Umeå universitet - exempel på avtal)


Inspelningar från IMK:s konferens i Uppsala nov 2013: "Utbildningens digitalisering i de nordiska länderna: rätten till undervisningsmaterialet".

Publicerade den 20 jan 2014

Filmen på YouTube

Upphovsrättens roll i det digitala universitetet - Docent Sanna Wolk

Filmen på YouTube

Finns det ett lärarundantag? - Sverige - Professor Jan Rosén

Filmen på YouTube
Universitetsanställdas upphovsrätt - Sverige - Chefsjurist Marianne Andersson

Fler presentationer av övriga nordiska talare: IMK/IMC:s YouTube-kanal.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens