Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Får man härma kända TV-personer och programidéer?

Fråga

En grupp studenter har gjort en video som en del av ett projektarbete. Videon, som streamas via universitetets server, kan nås via den lösenordsskyddade kurswebben.

 

Igår upptäckte jag att de i pedagogiskt syfte använt musiken från Robinson-serien på vissa ställen och att en av studenterna också spelar programledaren Anders Lundin.

 

Är detta verkligen tillåtet? Om inte, vem är ansvarig och vad kan hända om det upptäcks?

 

Hur bör jag göra för att institutionen inte ska få några problem p.g.a. det inträffade?


Svar

Lärare och studenter får, utan tillstånd, för undervisningsändamål göra upptagningar (inspelningar) av sina egna framföranden av verk, men inspelningarna får inte användas för andra ändamål.


Och det är fritt fram att härma någon annans sätt att sjunga, prata etc.

 

Rätten till videon har de upphovsmän (exempelvis manusförfattare, fotograf, filmregissör och scenograf) och närstående rättighetshavare (skådespelare, ljud- och filmproducent) som skapat och producerat filmen.

 

Ansvarig för ett intrång är den som gjort intrånget, d.v.s. i det här fallet studenterna. Men även lärare och skolledning kan bli ansvariga som medverkande om det saknas grundläggande information och policy om hur material skapat och producerat av andra (kopierat från Internet eller i annan källa) får användas i skolarbetet.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens