Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Är det tillåtet att visa en vanlig spelfilm för mina studenter?

Fråga

Som inspiration och utgångspunkt för diskussioner, skulle jag vilja visa delar av filmen "Outbreak" för studenterna på distanskursen i mikrobiologi vid vår uppstartsträff.

 

Är det tillåtet att visa en vanlig spelfilm i aulan i undervisningssyfte? Om inte, hur kan jag göra för att inte bryta mot några regler?

 

Svar

Att "visa" film, d.v.s. framföra ett filmverk, är en form av tillgängliggörande som inte ingår i Bonusavtalet. Det finns en rätt att till fria offentliga framföranden bl.a. i undervisning, men det gäller inte framföranden av filmverk.

 

Frågan är om "studenterna på distanskursen i mikrobiologi" är att se som en så sammanhängande och sluten grupp att de inte kan jämställas med allmänheten, se tillgängliggörande till allmänheten. Om så är fallet, kan filmen framföras inför denna grupp utan särskilt tillstånd.

 

Anses gruppen vara att jämställa med allmänheten, bör tillstånd att framföra filmen sökas hos de som har rättigheterna till filmen. Vad som gäller i det här fallet är osäkert och beror bl.a. på hur många studenter det är fråga om.


När det gäller filmverk, så innehas vanligtvis samtliga rättigheter filmverket av filmproducenten. Vill du visa film i lärosalen kan lärosätet eller institutionen teckna ett avtal med Swedish Film AB som representerar nästan alla stora filmbolag, även SF. Men det finns en del du måste vara uppmärksam på. Läs mer på Svenska Filminstitutets hemsida.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens