Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Publicering av citat på en lösenordsskyddad kurswebb

Fråga

Får jag som lärare - eller mina studenter - lov att citera ur böcker och artiklar men också ljud- eller videofiler, om vi publicerar materialet på en lösenordsskyddad kurswebb?

 

Svar

Det finns en rätt för användare av material att i enlighet med god sed och i den omfattning som krävs av ändamålet citera skyddat material.

 

De delar av ett verk som används i ett citat får i sin "citatform", utan tillstånd och ersättning, kopieras och göras tillgängligt till allmänheten. Källan ska anges. Men det är bara fråga om ett citat om det används för att illustrera eller kommentera något man själv skrivit.

 

Det är inte fråga om ett citat om det bara görs ett "urklipp" av en text, ljud- eller filmfil eller liknande, utan anknytning till något annat.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

Citatskolan del 1: Citaträtt (Studentlitteratur)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens