Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Fråga

Får studenterna använda bilder eller filmer från nätet i sina inlämningsuppgifter?

 

Svar

Det finns ingen rätt att utan tillstånd framställa kopior och "själv" tillgängliggöra material som lagts ut av andra.

 

Att länka är däremot tillåtet, så länge det sker till material som ligger öppet på nätet.

 

Finns Creative Commons-licenser eller liknande som tillåter användning är det dock ok, så länge det då sker enligt den licens som anges för användningen.

 

Studenterna bör informeras om att nödvändiga tillstånd ska finnas, annars kan utbildningsinstitutionen bli ansvarig som medverkande till intrång.

 

Se även svaret på denna fråga angående ljud.

 

Vad gäller enligt Högskoleavtalet med Bonus Copyright Access?

Du får kopiera publicerade bilder enligt 15/15-regeln (och enstaka stillbild från film) till en inlämningsuppgift, förutsatt att lärosätet har Högskoleavtal med Bonus Copyright Access och att spridningen av inlämningsuppgiften begränsas till lärosätets personal och studenter. 15/15-regeln innebär att du får kopiera 15 %, dock högst 15 sidor, ur samma fysiska publikation per kalenderhalvår och motsvarande 15 A4-sidor från samma digitala publikation per kalenderhalvår.

 

Upphovsmannens namn och källan måste anges på eller i anslutning till kopian.

 

Vad gäller enligt Skolkopieringsavtalet med Bonus Copyright Access?

Du får kopiera publicerade bilder enligt 15/15-regeln (och enstaka stillbild från film) till en inlämningsuppgift, förutsatt att lärosätet har Skolkopieringsavtal med Bonus Copyright Access och att spridningen av inlämningsuppgiften begränsas till skolans personal, elever och vårdnadshavare. 15/15-regeln innebär att du får kopiera 15 %, dock högst 15 sidor ur samma fysiska publikation per kalenderhalvår och motsvarande 15 A4-sidor från samma digitala publikation per kalenderhalvår.

 

Upphovsmannens namn och källan måste anges på eller i anslutning till kopian.


Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

BLF (Bildleverantörernas Förening) och deras FAQ - Bilder på internet

Bildskolan del 2: Bildrättigheter (Studentlitteratur)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens