Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Inscannade bilder på en lösenordsskyddad kurswebb

Fråga

I min roll som lärare i en nätbaserad kurs vill jag använda mig av några bilder ur en tidskrift. Bilderna finns inte i digital form och nu undrar jag:

 

Är det tillåtet att i undervisningssyfte scanna in bilder och lägga ut dem på en lösenordsskyddad kurswebb, dit bara kursdeltagarna har tillträde?

 

Svar

Problemet är, att det egentligen inte finns någon legal rätt att utan tillstånd framställa den digitala kopia som ska tillgängliggöras på kurswebben. Digitaliseringen, d.v.s. kopieringen måste således täckas av någon form av licens, t.ex. Creative Common-licens eller avtalslicens.


Tillgängliggörandet i den lösenordsskyddade kurswebben kan – om inte antalet kursdeltagare är för stort – anses vara en sluten krets, varvid tillstånd inte krävs till tillgängliggörandet som sådant. 

 

Vad gäller enligt Högskoleavtalet med Bonus Copyright Access?

Du får skanna in och dela upptill 15 % men max 15 sidor från samma nummer av en tidskrift per student per kalenderhalvår, om lärosätet har Högskolesavtal med Bonus Copyright Access. 

 

Bilderna får t.ex. delas digital till undervisningsgruppen inom lärosätet dit endast lärosätets personal och studenter har åtkomst till materialet. Undervisningsgruppen kan även bestå av studenter som deltar i lärosätets distansundervisning inom Sverige.

 

Observera att det gäller särskilda regler för kopiering ur obligatorisk förlagsutgiven kurslitteratur.

 

Upphovsmannens namn och källan måste anges på eller i anslutning till kopian.

 

Vad gäller enligt Skolkopieringsavtalet med Bonus Copyright Access?

Du får skanna in och dela upptill 15 % men max 15 sidor från samma nummer av en tidskrift per elev per kalenderhalvår, om skolan har Skolkopieringsavtal med Bonus Copyright Access. 

 

Bilderna får delas digital till undervisningsgruppen inom lärosätet dit endast skolans personal, elever och vårdnadshavare har åtkomst till materialet. Undervisningsgruppen kan även bestå av elever som deltar i skolans distansundervisning inom Sverige.

 

Observera att det gäller särskilda regler för kopiering ur förlagsutgivna läromedel.

 

Upphovsmannens namn och källan måste anges på eller i anslutning till kopian.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

BLF (Bildleverantörernas Förening) och deras FAQ - Bilder på internet

Bildskolan del 2: Bildrättigheter (Studentlitteratur)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens