Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Bilder från Internet i vetenskapliga rapporter

Fråga

Kan jag använda bilder från Internet i en vetenskaplig rapport?

 

Svar

Ja, offentliggjorda konstverk (t.ex. bilder) får återges bl.a. i en kritisk eller vetenskaplig framställning i anslutning till texten. Återgivningen ska ske i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet, se 23 § URL.

 

Det finns inte någon inskränkning i upphovsrätten som är direkt relaterad till "vetenskaplig användning", men under andra rubriker återfinner man viss hänsyn för den typen av användning. Det gäller t.ex. möjligheterna för citat, användning av konstverk samt bibliotekskopiering.

 

I regel är det inte tillåtet att citera ett verk i sin helhet. Men, i vetenskapliga framställningar eller i litterär eller konstnärlig kritik och polemik kan det vara nödvändigt och tillåtet att återge ganska stora delar av verk eller korta verk, t.ex. en dikt, i sin helhet. De allmänna arkiven och biblioteken har bl.a. rätt att framställa exemplar av alla typer av verk, utom datorprogram, för bl.a. forskning.

 

Det spelar ingen roll var du hittat bilden, om det är i en bok, tidskrift eller på Internet, upphovsrätten omfattar allt.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

BLF (Bildleverantörernas Förening) och deras FAQ - Bilder på internet

Bildskolan del 2: Bildrättigheter (Studentlitteratur)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens